Skip to main content
Výhled z Kozího vrchu (380 m n. m.) nedaleko ústecké čtvrti Mojžíř.
Kozí vrch je chráněn jako přírodní rezervace se vzácnými druhy rostlin a živočichů. Jako přírodní památka je chráněna také blízká Divoká rokle. Podle geologů zde kdysi bylo jezero, nad nímž se tyčila ohromná sopka, jejímž nepatrným zbytečkem je současný vrch Vysoký kámen (494 m n. m.). Jezero se postupně plnilo sopečným popelem, lávou a vším, co s sebou strhly ohromné sopečné bahnotoky (lahary), v nichž dodnes zůstala zakonzervována vegetace, která kdysi v okolí jezera rostla. Zejména v Divoké rokli lze pozorovat takzvaný vulkanosedimentární komplex, tedy sled vrstev ztuhlých sopečných láv, žilných hornin, popelů a bahnotoků. Tyto horniny s rozdílnými vlastnostmi jsou zdrojem nestability celého území, která se projevuje sesuvy. K tomu největšímu zaznamenanému zde došlo v lednu roku 1770. Tehdy proud hornin zahradil třetinu koryta řekly Labe a zničil obec Veselí. Jeden z domů zničené obce se dokonce ocitl na nově vytvořeném ostrůvku přímo v řece. Z Kozího vrchu je jeden z nejkrásnějších pohledů do údolí řeky Labe.
Foto: Jiří Svoboda
David Surý

Author David Surý

More posts by David Surý