Skip to main content

ZÁZRAČNÉ ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

Formát A4 na šířku, přes 1000 fotografií na 448 stranách.
250 přírodních a historických lokalit.

O B S A H

Vážení čtenáři a milovníci přírodních krás a historie. Jsem rád, že Vás mohu opět pozvat do zázračné krajiny Českého středohoří a podělit se s Vámi o její krásy a zajímavosti. Když byla v roce 2014 dokončena a vydána kniha s názvem Tajemství Českého středohoří, myslel jsem si, že se už nikdy do tak velkého projektu nepustím. Avšak povzbuzen úspěchem zmíněné knihy jsem se nakonec pustil do přípravy publikace ještě rozsáhlejší a náročnější.

Stěžejním tématem této knihy jsou památné stromy Českého středohoří, ale nikoli pouze pro samotné stromy, ale především pro všechno to, co se nachází okolo nich – přírodní krásy, historické památky a zajímavosti. Památný strom – to je vlastně oficiálně uznaný ochranitelský vztah člověka vůči stromu. Je to zákonná i morální norma, kterou se člověk zavazuje respektovat důležitost a prospěšnost stromu nejen pro přírodu jako takovou, ale především pro člověka. Rozhodnete-li se putovat za památnými stromy, musíte procestovat krajinu doslova křížem krážem, a nakonec navštívíte místa a spatříte památky, o jejichž existenci jste do té doby neměli ani tušení. Věděl jsem, že dokumentování památných stromů bude velice zajímavé, ale nedokázal jsem odhadnout, jak úžasný svět se přede mnou otevře. Je to jako vstoupit do pohádkové říše.

Podobně vzrušující bylo putování za středohorskými skalami a zvláštními kameny. Většina z nich se nachází v obtížně přístupných koutech krajiny, často jsou ukryty v lesích mezi stromy, kde po nich musíte pátrat cestou necestou. Přesto většina z nich neunikla pozornosti našich předků, kteří je pojmenovali, a většinou k nim také vymysleli nějaký příběh. Některé skalní útvary působí velice opuštěně, ačkoli k nim kdysi vedly turistické stezky. Většina těchto skal navíc neunikla pozornosti horolezců – ukázalo se, že i ty nejutajenější a nenápadné skály jsou opatřeny horolezeckými jistícími prvky a návštěvními schránkami.

Dalším velkým tématem této knihy jsou votivní, posvátná a památná místa, a především řada drobných památek v podobě smírčích křížů, křížových kamenů a dalších památných kamenů. Mnoho jejich příběhů známe, ale za mnohými se zároveň ukrývají události, které často jen mlhavě tušíme, a nebo se musíme smířit s tím, že je pravděpodobně již nikdo nikdy neodhalí.

To vše je propojeno v nádherné krajině, která je nejen dílem Božím (nebo chcete-li přírody), ale i dílem člověka, neboť bez lidí by tato krajina nikdy nebyla tak pestrá, jak ji známe. Je však stále důležité dbát o to, aby dílo krásy stále převažovalo nad dílem zkázy, protože ne vždy člověk této krajině prospěl a prospívá. Rád sdílím nadšení současných středohorských botaniků, kteří s úlevou a radostí pozorují, jak se do Českého středohoří navrací pestrost, jak rostou populace vzácných rostlin a jak se rozšiřují jejich lokality.

Jde o výsledek nadšené práce mnoha ochránců přírody ze všech oborů, kteří bojují o ozdravění životního prostředí a o návrat historických metod péče o krajinu, které byly načas opuštěny, ale ukázalo se, že přírodě chybí a že mají zásadní význam. Na zarostlé louky, kde se obnovilo rozumné ruční kosení trávy, se vracejí orchideje. Do osluněných svahů zarostlých invazivním akátem a šípky se po jejich vyřezání vracejí vzácné rostliny a živočichové, rozumná pastva hospodářských zvířat (nejen hovězího dobytka, ale i ovcí a koz), zvyšuje druhové bohatství krajiny.

Všechna popsaná témata se v této knize navzájem prolínají a doplňují, protože jedno od druhého v mnoha případech nelze oddělit. Památný kámen je mnohy zajímavý nejen z historického, ale i geologického hlediska. Někdy tvoří památka a strom propojený celek. Jméno i příběh skály je odrazem nejen lidské fantazie, ale i skutečných událostí. Fantastická barevná paleta vlhkých orchidejových luk nebo prohřátých stepních trávníků je odrazem nejen nezměrného bohatství živých forem, ale také soužití člověka s přírodou. Pokosená louka pod Milešovkou je stejně důležitá, jako netknutý prales na svazích Sedla.

Důležitou kapitolou této knihy je také objev kamenožrouta středohorského, s jehož pomocí se dá velice názorně popsat geologie a mineralogické bohatství Českého středohoří.

V této publikaci naleznete také přírodní a historické památky, které jsem popsal v knize Tajemství Českého středohoří, protože bez nich by některá témata nebyla úplná, přesto Vám vždy nabízím trochu jiný pohled, z jiné perspektivy, a samozřejmě nové fotografie.

Děkuji všem přátelům a příznivcům, kteří mne k této práci inspirovali a poskytli mně řadu typů a zajímavých informací. Nechť se tato kniha stane inspirací všech lidí dobré vůle. Nechť vás stále okouzluje zázračná krajina Českého středohoří.

BOŽÍ ZAHRÁDKA

• Výprava do říše barev

• Koho mordují mordovky?

• Hořící keř

STROMY S PAMĚTÍ

Památné stromy Českého středohoří

• okres Děčín 
• Památné stromy v Děčíně • Lípa u Horního Chlumu • Dub u Dolního Chlumu • Památné stromy v Benešově nad Ploučnicí • Památné lípy v Ovesné • Dub ve Veselém u České Kamenice • Tis ve Staré Bohyni • Památné stromy v České Kamenici • Lípa pod Bukovou horou (Velké Stínky) • Lípa v Rychnově • Jasan v Rychnově • Lípa ve Valkeřicích • Dub a Lípa v Merbolticích • Dub u Franců v Karlovce u Žandova

• okres Česká Lípa
• Lípa u kapličky v Kamenickém Šenově • Památné lípy ve Volfarticích • Dub ve Volfartické Nové Vsi • Trnovník a dub v Horní Libchavě • Buk v Manušicích • Lípa ve Skalici u České Lípy • Lípa u Slunečné • Lípa u Stružnice • Lípa a modřín ve Stvolínkách • Lípa v Kozlech • Lípa v Práchni

• okres Ústí nad Labem
• Památné stromy v Ústí nad Labem • Lípa na Kočkově • Dub u nemocnice na Bukově • Lípa v Nové Vsi u Střekova • Buk na Střekově • Lípy ve Skoroticích • Lípa u kapličky v Božtěšicích • Lípa v Chuderovci • Buk v zámeckém parku v Trmicích • Lípa u Královského pramene ve Stadicích • NEJSTARŠÍ LÍPA v Maškovicích • Tis u Maškovic • Tis, babyka a lípa v Šachově • Lípa v Českém Bukově • Lípa v Lysé • Slavošovský dub • Borovice v Roztokách nad Labem • Lípa v Mírkově • Lípy v Lužci u Petrova Mlýna • Arnultovická lípa • Lípa ve Žďáru • Jasan u Neznaboh • Lípa u Lipové • Lípy v Čermné • Lípa u fary v Žežicích a dub u Žežic • Stromy v zámeckém parku ve Velkém Březně • Památné stromy v okolí Velkého Března • Památné stromy ve Vitíně • Lípy ve Stebně • Jinan v Brné • Dub u rozcestí v Dolních Zálezlech • Buk u Bláhova • Lípa v Suleticích • Lípa v Býňově • Homolská borovice • Dub Panny Marie Lurdské u Němčí • Památné stromy v Nové Vsi u Pláně • Památné stromy v Čeřeništi • Lípy v Zubrnicích • Lípa v Knínicích • Dub na hrázi u Chabařovic

• okres Litoměřice
• Památné stromy Litoměřic • Lípy v Horním Šebířově • Památné stromy u Konojed • Lípa u pomníčku v Novém Týně • Lípa v Dubičné • Lípa v Zimoři • Oskeruše u Horních Řepčic • Buk za Srdovskou hájovnou • Oskeruše u Těchobuzic • Buk pod Trojhorou • Dub v Panském lese u Třebušína • Lípa za Soběnickou loukou • Lípa v Hlinné • Duby u kapličky • Oskeruše pod Radobýlem • Mišpule v Miřejovicích • Zámecký park v Ploskovicích • Památné stromy Lovosic • Lípa a dub v Prackovicích nad Labem • Lípa u kapličky ve Lhotce nad Labem • Náčkovická lípa • Oskeruše pod Ostrým • Oskeruše pod Lovošem • Šimrova lípa ve Velemíně • Lípa ve Lhotě pod Lipskou horou • Pnětlucký dub • Oskeruše u Bílého Újezdu • Památné stromy u Radostic • Památné stromy v Košťálově • Lípy v Třebenicích • Lípa a buk v Třebívlicích • Lípa v Dlažkovicích • Lípa u kostela v Solanech

• okres Teplice
• Dub v Žimu • Lípy u kostela v Měrunicích

• okres Most
• Lípa v Lužici u Mostu • Lužické šipáky

• okres Louny
• Památné stromy v Lounech a okolí • Lípa u kaple v Sinutci

SKÁLY A KAMENY

• Panská skála u Kamenického Šenova

• Česká skála u Kamenického Šenova

• Geopark v Okrouhlé

• Vrabinec

• Dívčí skok a Nebočadský luh

• Kamenná Jahodářka u Těchlovic

• Hladové kameny na Labi

• Čertovy zdi u Suletic

• Čertovy zdi u hradu Vraty

• Stříbrný roh

• Ptačí stěny na Bukové hoře

• Vodopád na Kamenném potoce

• Divoká rokle nad Mojžířem a Kozí vrch

• Ostrožna hradu Mojžíř

• Budovský vodopád ve Vlčí rokli

• Kamenný hřib na Magnetovci a Kočičí hlava nad Velkým Březnem

• Jivinský kámen a Jivinský menhir

• Ostrožna hradu Střekov a Mariánská skála v Ústí nad Labem

• Vysoký Ostrý

• Samotář na Sluneční stráni

• Vyžvejklá Bambule v Brné

• Výří skály a Průčelská rokle

• Trpasličí kameny a Kukla u Němčí

• Vrkoč ve Vaňově

• Vaňovský vodopád

• Milenci nad Vaňovem

• Panenská skála s Josefínkou nad Vaňovem

• Moravanské Skalky a Moravanský vodopád v Mlýnském dole

• Soutěska Dubina pod Dubickým kostelíkem

• Havraní skála a Krkavčí skála nad Sebuzínem

• Žába, Pohár a Červená skála nad Sebuzínem

• Martinská skála u Varhoště

• Soutěska Rytina

• Kamenné koule na Kostelním sedle

• Holý vrch u Hlinné

• Panna

• Amtmann u Staňkovic

• Trojhora

• Sedlo a Dutý kámen u Jeleče, kamenná loď u Horního Týnce

• Konojedské Kamenné bochníky

• Údolí Kolné

• Milešovka – hora s vlastním počasím

• Bořeň

• Porta Bohemica, Kalvárie a Hrádek

• Ďáblův dráp u Libochovan

• Radobýl

• Naučná stezka J. E. Hibsche ve Skalici u Litoměřic

• Kočka na Sovici u Žitenic

• Lovoš, Kybička a Panenské kameny

• Košťál s hradem Košťálovem

• Milá

• Písečný vrch

• Raná

• Oblík

• Kamenná slunce u Hnojnice

• Hazmburk

TAM POKLAD TVŮJ, KDE SRDCE TVÉ

• Památné kameny v Děčíně

• Kostel sv. Vavřince v Nebočadech

• Střížovice

• Ústí nad Labem

• Kamenné tváře u hradu Varta

• Boží muka u Horních Zálezel

• Proboštov u Malečova

• Levín

• Tajemné památky u Kravař a Janovic

• Památné kameny v okolí Sedla

• Liběšice – barokní klenot

• Tajemné sloupy u Ploskovic a Býčkovic

• Památné kameny u Kamýku

• Památná místa Velkých Žernosek

• Litoměřice

• Kletečná

• Obelisk u Milešova

• Kostel sv. Antonína Paduánského v Milešově

• Opárenské údolí

• Ježíšova stopa v Čížkovicích

• Chouč u Hrobčic

• Mirošovice u Hrobčic

• Rotunda v Želkovicích

OBJEV KAMENOŽROUTA STŘEDOHORSKÉHO

• Několik krajin v jedné krajině

• Jíly a spraše – levínská keramika

• Aragonit – nejkrásnější uhličitan vápenatý na světě

• České granáty – národní drahokamy

• Turonské akvárium

• Proč se opuce říká inoceramová