Skip to main content

“Anče, Kubo, hajnej! O Velikonocích se otevírají hory, a v těch horách je poklad ve zlatě, stříbře a drahým kamení. Šup pro něj!”
“Ale to není hej nebo počkej, na to musí být zaříkávadlo, milostpane”, povídá Anče. – “Horo, horo, otevři se…”

Stačí se podívat na Krkonošské pohádky 😊 a nebo zkusit štěstí v některé z pověstí a povídaček z Českého středohoří. S obdobím Velikonoc jsou spojeny pověsti o horách a skalách, jejichž útroby se v tento čas otevírají a vydávají poklady, které jsou tam ukryté. Nejčastěji se setkáváme s pověstí o matce, která se vydala poklad hledat, vešla do nitra hory a omámena velikým bohatstvím, které spatřila, zapomněla v podzemí své dítko. 

Jednou z nejtajemnějších hor Českého středohoří je Bořeň u Bíliny. Nápadný znělcový suk přitahoval pozornost lidí již v pravěku, o čemž svědčí značné množství keramických střepů, a to jak na samotné hoře, tak v jejím okolí. Skrze celou horu vede puklina, která je dlouhá možná až sto metrů, část této pukliny vyúsťuje mezi skalami v podobě Bilaniny jeskyně, která je s obtížemi průlezná v délce asi 15 metrů. Právě s touto jeskyní jsou spojeny pověsti o skrytých pokladech. Při výzkumu v 19. století byly dovnitř posílány děti, protože dospělí lidé se jeskyní neprotáhli. Podle pověsti v jeskyni sídlila čarodějnice Bilana.

Hora měla posvátný význam již v pravěku. Při jižním úpatí hory bylo objeveno poněkud záhadné a tři tisíce let staré sídliště lidu knovízské kultury. Místu se kdysi říkalo Pohanský hrad. Smysl řady nálezů dodnes nebyl objasněn. Byl vykopán nespočet zlomků keramiky, kamenných a kostěných nástrojů i rituálně uložených ostatků. V hoře a jejím okolí se zcela nepochybně skrývají prastaré depoty (poklady). V Českém středohoří jich bylo objeveno již mnoho – každý druhý vrchol tohoto kouzelného pohoří měl nějaký votivní význam. Řada z těchto depotů byla objevena náhodným způsobem – například v půdě rozryté od divočáků.

Možná, že právě pod vašima nohama se na Velikonoce objeví kamenná sekerka, bronzový náramek nebo dokonce zlatá keltská mince zvaná duhovka. Ale nebuďte zklamaní, pokud nic podobného neobjevíte. Výstup na Bořeň je jeden z nejkrásnějších v Českém středohoří. Zvláště nyní, kdy impozantní skály, kolem nichž přístupová pěšina vede, nezakrývá listí stromů a monumentální skalnatá hora se ukazuje v plné kráse. Během jara a léta se svahy Bořně postupně pokryjí květy vzácných rostlin. Již nyní na tmavých skalních srázech pomalu rozkvétají zlatě zářící trsy tařice skalní. Hora Bořeň je pokladem sama o sobě.

David Surý

Author David Surý

More posts by David Surý