Skip to main content
Křešice a přilehlé Zahořany nedaleko Litoměřic jsou pozoruhodné množstvím zajímavých barokních památek. Na relativně malém prostoru zde najdeme tři kostely, zámek a vesnickou lidovou architekturu. Můžeme se podívat například na kostel Nejsvětější Trojice v Zahořanech, který je jedním z nejstarších barokních kostelů v Čechách. Byl v raně barokním slohu postaven již mezi lety 1653 a 1657. Kostel je zajímavý tím, že má samostatně stojící zděnou zvonici.
Lidová pověst říká, že kostel byl postaven na památku vítězství maršálka Kronera (správně císařský podmaršálek Jan de la Cron) nad Švédy za třicetileté války. Když se vojsko císařských vojáků ukládalo ke spánku, velitele znepokojilo noční kokrhání kohouta. Kroner v neblahé předtuše vyhlásil bojovou pohotovost. Švédové právě překonávali řeku Labe a rozhodli se zaútočit. Kronerovi vojáci však byli připraveni a útok odrazili. Maršálek se pak v Zahořanech usadil, přestavěl zahořanskou tvrz na zámek a na nedalekém návrší nechal vystavět kostel Nejsvětější Trojice. Na věžičku kostela pak nechal umístit plechového kohoutka.
Při záchranné opravě střechy kostela na konci 20. století byla věžička i s kohoutkem snesena, aby nedošlo k jejímu zřícení. Na kostelní lodi jsou vidět četné trhliny, které byly již v 19. století zpevňovány železnými táhly. Statické narušení kostela, kvůli němuž dochází k rozevírání trhlin, je problémem i v současnosti. Místní obyvatelé se snaží zorganizovat záchranu kostela. V roce 2019 byla opravena oddělená věž, jejíž cibulová báň byla rekonstruována již 80. letech 20. století.
Autorem raně barokní stavby je litoměřický architekt italského původu B. Spineta. Díky své poloze na návrší mezi Křešicemi a Zahořany tvoří pohledovou dominantu a přesně odpovídá definici barokně komponované krajiny. Pěkný pohled na kostel se nabízí z nedaleké Přírodní rezervace Holý vrch, kde rostou především teplomilné druhy rostlin.
Kostel se jako významná barokní památka ukázal také ve skvěle zpracovaném dokumentu České televize s názvem “Barokní srdce Evropy”, a to v díle, který je věnován právě kostelům.
Foto © Jiří Svoboda

Nahlédněte na tento prostor i očima fotografa Davida Surého, který zde pořídil i fotografie z dronu.

V rámci akce Noc kostelů (12. 6. 2020) se nám podařilo vyfotit několik obrázků i uvnitř kostela. Sic jen mobilem, ale atmoška úžasná. Foto: David Surý

David Surý

Author David Surý

More posts by David Surý